Inclusief ondernemen

Over inclusief ondernemen

“Inclusief ondernemen gaat er van uit dat geluk, leven en welvaart niet verkregen kan worden ten koste van of zonder de ander, maar dat het alleen verkregen kan worden als tegelijk het geluk, het leven en de welvaart van de ander beoog en bevorder”. (F. Boerwinkel)

Het platform van de Structura-Groep geeft ondernemers, bestuurders, professionals en intermediairs de gelegenheid om inclusief ondernemen actief te realiseren. Het platform maakt gebruik van het Structura-Model als universeel toepasbaar denkraam voor elke ondernemer, bestuurder, professional en intermediair om inclusief ondernemen vorm te gevenStructura-Model_Denkraam

Bekijk hier de PDF presentatie van het Structura-Model.

Centraal in dit denkraam staat “het proces”, alles wat mensen beweegt, wat ze doen of laten om een doel te bereiken.

Niet het management staat centraal, niet de medewerker, klant en/of leverancier staat centraal, maar datgene wat zij samen laten zien in het proces om te komen tot gewenste ontwikkelingen.

Om dit in beeld te brengen gaan wij uit van een bedrijfsontwikkelingslijn (BO) en een persoonlijke ontwikkelingslijn (PO) van individuen, teams en/of overige belanghebbenden. Door de juiste stappen in het proces is een positieve ontwikkeling van PO en BO te realiseren.

Contact met ons

Wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief?

Wij delen uw gegevens met niemand. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de nieuwsbrief naar u te sturen. Als deelnemer van ons platform ontvangt u naast de nieuwsbrief ook informatie die speciaal voor u van toepassing kan zijn.