Structura-Academie

Structura-Academie

Structura-Academie – Investeren in jezelf!

U wilt graag investeren in scholing en ontwikkeling. De Structura-Academie richt zich op het vorm geven van inclusief ondernemen en wil graag ondernemers en professionals, via reflectie, laten investeren in zichzelf.

Onze trainingen zijn:

Meer informatie volgt.

Onze colleges zijn:

Meer informatie volgt.

Onze opleidingen zijn:

Meer informatie volgt.

Op de eventkalender staan deze trainingen, colleges en opleidingen op datum.

Aanmelden? Dit kan via via de eventkalender of via het contactformulier

Contact met ons

We nemen binnen drie werkdagen contact met u op:

Structura-Kringen

Samen met de kringleden werken wij aan een goede beeldvorming om tot een “juist” oordeel te komen. De ondernemer kan op basis hiervan (een) besluit(en) nemen.

Lees meer

Structura-Assessment

U wilt graag een beeld over uw veranderbehoefte. Het Structura-Assessment helpt ondernemers en bestuurders inzicht te krijgen omtrent de beeldvorming van de medewerkers over het bedrijf.

Structura-Interventie

Ons doel is ondernemers te helpen bij het realiseren van dromen, ambities en haalbare veranderplannen.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

(We delen u gegevens met niemand, we gebruiken deze alleen om de nieuwsbrief naar u te sturen)