Structura-Academie

Structura-Academie

Structura-Academie – Investeren in jezelf!

U wilt graag investeren in scholing en ontwikkeling. De Structura-Academie richt zich op het vorm geven van inclusief ondernemen en wil graag ondernemers en professionals (ondersteund met het Structura-Model) laten investeren in zichzelf.

De volgende opleidingen in het Structura-Model worden aangeboden door onze docent:

Basisopleiding (voor nieuwe leden zit dit in het lidmaatschap)

 • Inclusief ondernemen 1 dagdeel
 • Kritische vrienden 1 dagdeel
 • Structura-Model 1 dagdeel

Basisopleiding inclusief ondernemen voor belangstellenden

 • Inclusief ondernemen 1 dagdeel
 • Kritische vrienden 1 dagdeel
 • Structura-Model 1 dagdeel

Opleiding kringvoorzitter

 • Rol van de kring voorzitter 1 dagdeel
 • Verzorgen van de basis opl. 1 dagdeel

Naast de basisopleiding geven we interne en externe opleidingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Intern geven wij opleidingen voor inclusieve ketenpartners, inclusieve mentoren en inclusieve facilitators.

Extern geven wij opleidingen voor operationele facilitators, tactische facilitators en strategische facilitators. Deze opleidingen duren 6 dagdelen.

De volgende colleges in het Structura-Model aangeboden door onze inclusieve mentoren:

Colleges

 • Dagelijks proces
 • Bedrijfsvoering
 • Menselijke maat
 • Bestaansrecht
 • Functioneren
 • Visie
 • Mensbeeld
 • Veranderbehoefte
 • Veranderplan

Wilt u informatie over de Structura-Academie?

Wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Structura-Kringen

Samen met de kringleden werken wij aan een goede beeldvorming om tot een “juist” oordeel te komen. De ondernemer kan op basis hiervan (een) besluit(en) nemen.

Lees meer
structura-assessment

U wilt graag een beeld over uw veranderbehoefte. Het Structura-Assessment helpt ondernemers en bestuurders inzicht te krijgen omtrent de beeldvorming van de medewerkers over het bedrijf.

Lees meer
structura-interventie

Ons doel is ondernemers te helpen bij het realiseren van dromen, ambities en haalbare veranderplannen.

Lees meer

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief?

Wij delen uw gegevens met niemand. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de nieuwsbrief naar u te sturen. Als deelnemer van ons platform ontvangt u naast de nieuwsbrief ook informatie die speciaal voor u van toepassing kan zijn.