Structura-Assessment

Structura-Assessment

Structura-Assessment – Inzicht krijgen!

U wilt graag een beeld over uw veranderbehoefte. Het Structura-Assessment helpt ondernemers en bestuurders inzicht te krijgen omtrent de beeldvorming van alle medewerkers over het bedrijf.

De verkregen informatie helpt de ondernemer of bestuurder om tot een veranderbehoefte en veranderplan te komen.

De kracht van beeldvorming:

Wij zijn ervan overtuigd dat – naast goed ondernemerschap – de sleutel van het bedrijfssucces in uw medewerkers zit. De kennis en expertise van de medewerkers, maar ook hun betrokkenheid bij en motivatie voor uw onderneming vormen voor een groot stuk het werkkapitaal.

Innovatie in markten, producten, processen en groei van de onderneming is alleen met goede gemotiveerde medewerkers te realiseren. Ook voor uw medewerkers hebben wij individuele beeldvormende assessments. Wij noemen deze Power of Balance. Het beeldvormend assessment is een “cadeau” voor de medewerkers en uw onderneming.

Het Structura-Assessment geeft:

  • Een beeld waar de ontwikkelpunten binnen het bedrijf zitten
  • Een beeld over de verschillen van mening / inzicht met elkaar
  • Een beeld op welke punten je kunt ontwikkelen: bij bedrijfsontwikkeling, procesontwikkeling en/of persoonsontwikkeling.
  • Een beeld waar de problemen zitten: strategische, tactische en/of operationeel
  • Een goede beeldvorming om te komen tot een veranderbehoefte en een veranderplan

Voordelen voor de ondernemer en bestuurder via dit beeldvormend assessment:

  • Een gezonde organisatie/bloedsomloop
  • Innovaties en ontwikkelingen vanuit het proces
  • Betrokkenheid van alle medewerkers
  • Meer draagkracht bij veranderingen

Wilt u informatie over het Structura-Assessment?

Wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Structura-Kringen

Samen met de kringleden werken wij aan een goede beeldvorming om tot een “juist” oordeel te komen. De ondernemer kan op basis hiervan (een) besluit(en) nemen.

Lees meer
Structura-Academie

U wilt graag investeren in scholing en ontwikkeling. De Structura-Academie richt zich op het vorm geven van inclusief ondernemen en wil graag ondernemers en professionals, via reflectie, laten investeren in zichzelf.

Lees meer
structura-interventie

Ons doel is ondernemers te helpen bij het realiseren van dromen, ambities en haalbare veranderplannen.

Lees meer

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief?

Wij delen uw gegevens met niemand. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de nieuwsbrief naar u te sturen. Als deelnemer van ons platform ontvangt u naast de nieuwsbrief ook informatie die speciaal voor u van toepassing kan zijn.